Οι κατασκευαστικές εταιρίες BUILD Plus και BUILD Syn ιδρύθηκαν το 2004 και το 2017 αντίστοιχα από τους Παναγιώτη Αχλάδα και Στάθη Μπάκα. Τα ιδρυτικά στελέχη των εταιριών είναι πολιτικοί μηχανικοί, με πλούσια εμπειρία στην κατασκευή και διαχείριση κατασκευαστικών έργων.

            Σκοπός των εταιριών είναι η άρτια κατασκευή και διεκπεραίωση έργων υψηλής ποιότητας κατασκευής και σύγχρονης αισθητικής. Κύριο μέλημα αποτελεί η παράδοση έργων υψηλού λειτουργικού σχεδιασμού με εγγυημένη ποιότητα, σε προκαθορισμένα χρονοδιαγράμματα και με το βέλτιστο δυνατό κόστος. Πιστεύουμε στο βιοκλιματικό σχεδιασμό των κτηρίων και προωθούμε εξελιγμένες και οικονομικές λύσεις που βελτιώνουν την ενεργειακή απόδοση (φυτεμένα δώματα και στέγες, κατάλληλη χωροθέτηση κτηρίων, βέλτιστος προσανατολισμός ανοιγμάτων και εξελιγμένα συστήματα σκίασης, ανεμοφράκτες, τεχνικές ηχομείωσης κλπ).

            Προτεραιότητα μας είναι η άμεση και πλήρης ικανοποίηση των αναγκών των πελατών μας.

            Οι στόχοι μας είναι οι εξής:

  • Η κατασκευή κτηριακών έργων υψηλής αισθητικής και ποιότητας
  • Η αξιοποίηση των νέων εφαρμογών της κτηματαγοράς (real estate)
  • Η εξειδίκευση των στελεχών και του προσωπικού σε νέους τομείς (βιοκλιματική αρχιτεκτονική, εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων – Κ.Εν.Α.Κ.)